(video) Презентация отчета миссии «Пилигрим-Демо» по наблюдению за выборами в НСГ