Piligrim-Demo

Asociația obștească «Piligrim-Demo» a fost creată în 2003 ca rezultat a exprimării libere a cetățenilor pentru promovarea și implementarea drepturilor sociale, economice, de creație, de vîrstă și altor interese locuitorilor din UTA Găgăuzia .

AO „Piligrim-Demo” este o organizație independentă, necomercială, nepolitică, misiunea cărei cinstă în promovarea valorilor democratice și drepturilor omului prin susținerea participării efective a cetățenilor, monitorizarea activității autorităților publice și acordarea expertizei.

Principalele direcţii de activitate ale Piligrim-Demo

Activitatea Piligrim-Demo se axează pe următoarele direcţii:

  • studierea problematicii referitoare la autonomie şi regionalism;
  • monitorizarea alegerilor electorale şi reformarea sistemelor electorale în UTA Găgăuzia;
  • drepturile omului şi educarea civică a societăţii.

Activitățile Piligrim-Demo

Monitorizarea alegerilor

Piligrim-Demo este unica organizaţie ce se ocupă de monitorizarea alegerilor desfăşurate în Găgăuzia. Piligrim-Demo studiază diverse aspecte ce ţin de procesul electoral şi etapele alegerii Başcanului și Adunării Populare a Găgăuziei. În special, este vorba despre activitatea organelor electorale pe perioada alegerilor, înregistrarea candidaţilor electorali, înregistrarea alegătorilor şi a listelor de alegători, activitatea concurenţilor în cursa electorală, finanţarea campaniilor electorale desfăşurate de către candidaţii electorali, procesul alegerilor, validarea rezultatelor alegerilor.

Activitatea de cercetare

Cu implicarea experţilor din diverse domenii de activitate, Piligrim-Demo cercetează domeniul autonomiei, axându-se pe experienţa internaţională şi pe problemele ce ţin de realizarea statutului juridic special al Găgăuziei (Găgăuz Yeri). Cercetările efectuate de Piligrim-Demo în acest domeniu compensează carenţele procesului de realizare a expertizei în Republica Moldova şi UTA Găgăuzia privind funcţionarea unităţilor teritorial-administrative cu statutul special juruduc în cadrul unui stat unitar.

Activitatea advocacy

Activitatea advocacy a Piligrim-Demo este indreptățită  spre eficientizarea cadrului legal şi normativ al UTA Găgăuzia şi Republica Moldova ce ţine de direcţiile principale de activitate ale Piligrim-Demo, şi anume alegeri şi statutul juridic special al UTA Găgăuzia. Prin activitatea sa, Piligrim-Demo a contribuit la modificarea legislaţiei electorale a UTA Găgăuzia şi a înaintat autorităţilor Găgăuziei şi Republicii Moldova un şir de recomandări în acest sens.

Acces la informaţie

Piligrim-Demo promovează accesul liber la informaţie şi transparenţa în procesul decizional în UTA Găgăuzia. În acest sens, activitatea Piligrim-Demo presupune monitorizarea şi evaluarea modului în care autorităţile UTA Găgăuzia îşi îndeplinesc obligaţiile privind asigurarea accesului la informaţie şi a transparenţei în procesul decizional. Totodată, organizaţia inițiază litigiile strategice apărute în acest domeniu.

Educarea civică

La acest capitol, activitatea Piligrim-Demo se axează pe dezvoltarea, în rândul tinerilor, a spiritului civic şi politic. Începând cu anul 2007, Piligrim-Demo organizează frecvent dezbateri în formatul „Karl Popper”, în instituţiile de învăţământ pre-universitar din Găgăuzia. Astfel, organizaţia îi implică activ pe tineri în procesul de discutare și analizare a problemelor autonomiei.