(video) Презентация отчета миссии „Пилигрим-Демо” по наблюдению за выборами в НСГ