Grupul de lucru privind elaborarea recomandărilor în domeniul transparenței decizionale