(video) Презентация отчета миссии “Пилигрим-Демо” по наблюдению за выборами в НСГ